En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el domini www.fgalatea.org és propietat de la Fundació Galatea, Fundació Privada, domiciliada a Passeig de la Bonanova 47 de Barcelona.

L’any 2001 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  va crear la Fundació Galatea amb la finalitat de promoure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, amb l’ànim d’anar incorporant més professions sanitàries: infermeria, veterinària, farmàcia amb la finalitat última de garantir millor la salut de la població que atenen.

El portal www.fgalatea.org té caràcter informatiu sobre la estructura i composició de la Fundació, el seu patronat i òrgans de govern i pretén, també, ser un instrument de difusió dels seus programes assistencials i de prevenció i promoció de la salut.

 

Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que, si escau, puguin restar restringits o siguin de subscripció.

L'usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les condicions d'ús, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts (textos, imatges, interactius, material audiovisual) les marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal són propietat de la Fundació o de tercers que hagin autoritzat el seu ús, i poden estar protegits, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright.

Els usuaris del web estan autoritzats a accedir a tota la informació del portal, però està prohibida la reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de la Fundació.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Limitació de Responsabilitat

La Fundació declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Així mateix, no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi.

Així mateix, no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

La Fundació es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació.

 

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable en la matèria, us informem que les dades personals facilitades per l'Usuari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de Fundació Galatea amb la finalitat d’atendre les sol·licituds d’informació.

Les dades personals facilitades per l'Usuari gaudiran de la protecció adequada, aplicant-les-hi les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d'aplicació.

L'usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les, amb l'objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers que, en cada cas, procedeixi i, amb les finalitats informatives esmentades.

Fundació Galatea, en tant que responsable del fitxer de dades, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades, que podreu exercitar dirigint un escrit al Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona (referència: tractament de dades).

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona. Prèviament, la Fundació i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.    


Fundació Galatea és el responsable del tractament de les seves dades personals. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades dirigint un escrit al Responsable del tractament dirigint un escrit per correu postal a Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, o bé per correu electrònic a dpo@fgalatea.org (referència: tractament de dades).