Fundació Galatea

Tallers

La salut del metge intern resident (MIR)

Taller per a tutors MIR

Objectiu:
Els tutors i responsables docents són els receptors immediats de les inquietuds dels residents i es plantegen quina actitud han de prendre i com actuar, especialment quan aquestes inquietuds tenen a veure amb situacions d’estrès o malestar psicològic.
El taller orienta tutors i docents en un desenvolupament professional saludable davant la salut psicoafectiva del metge resident per tal d'orientar-li en un desenvolupament professional saludable.
El taller ofereix un espai de debat i reflexió per respondre qüestions com: “Quin és el rol del tutor davant les situacions de malestar dels residents?”, “És possible orientar el resident cap a un desenvolupament professional saludable?”, “Quines eines i recursos tenim per aconseguir-ho?”.

 

Metodologia:

Els tallers s’organitzaran a partir d’exercicis pràctics i discussió de casos. S’aportaran dades i conceptes teòrics sobre la salut laboral dels metges i dels residents. S’oferiran recursos i habilitats per abordar-los en l’àmbit de la tutoria.

 

Participants:

Metges tutors i responsables docents dels MIR del centre sanitari sol·licitant.

 

 

Retorn als tallers
català español english français italiano