Caixa de recursos

LA GESTIÓ DE LA INCERTESA I DE LA DIFICULTAT

 

RECOMANACIONS i PROPOSTES D’ACTUACIÓ