Promoció de la salut a la feina: La cura de la salut del professional

Està demostrat que les professions amb un gran component vocacional i de servei, com ara totes les de l’àmbit de la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional.

El compromís personal i social que caracteritza la identitat dels professionals de la salut, és una factor que pot actuar com a font fonamental de satisfacció i benestar. Però quan la complexitat és molt elevada, les demandes de la tasca excessives i l’equilibri necessari entre l’esforç i la recompensa es trenca; aquest compromís pot esdevenir un factor de risc per a la salut dels professionals i, per tant, per la qualitat de la seva feina i per l’atenció als ciutadans.

Les formes individuals de situar-se en la realitat laboral són també en gran part, determinants del grau de benestar en l’exercici de la feina. Per aconseguir un bon ajust, és necessària la comprensió de l’entorn com a sistema i el desenvolupament de recursos i habilitats en l’esfera emocional i relacional.

Aquest seminari pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional.

Objectius:
- Millorar els recursos i les habilitats pel desenvolupament professional saludable.
- Oferir un espai per l’aprenentatge, el debat i la reflexió sobre els factors psicosocials implicats en el continu de salut – malaltia.
Objectius específics:
- Identificar els principals factors relacionats amb la salut mental laboral.
- Conèixer els principals conceptes relacionats amb l’estrès i el desgast professional.
- Potenciar els recursos d’afrontament adaptatiu dels participants, davant les situacions generadores d’estrès.
- Identificar aspectes bàsics per a dissenyar un pla de desenvolupament personal i professional.

 

Metodologia:

La metodologia és activa i participativa. Incorpora:
- exposicions conceptuals
- reflexió i debat en grups
- exercicis de simulació
- anàlisi de casos

Els recursos metodològics estan dissenyats específicament pel col·lectiu de la salut a qui va adreçat el seminari en cada cas. Tenen com a objectiu que els professionals puguin transferir els aprenentatges a l’exercici i la vivència professional i, per tant millorar la seva capacitat adaptativa i la seva qualitat en l’atenció als ciutadans.
El material inclou un document amb pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, en base als continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

 

A qui s'adreça:

Professionals de la salut

 

Lloc: A petició del centre sol·licitant

Properes edicions previstes 2019; al COFB: 12 febrer, 4 juny, 24 d'octubre, al COMB: 28 març i 27 setembre, al COPC: 25 d'abril, al COEC: 7 maig Inscriu-t'hi a través de cada col·legi.

Durada: 4 hores

 

Més informació:  seminari Promoció de la salut a la feina