Taller per als serveis de prevenció de riscos laborals.

Descripció

Aportacions teóriques i discussió de casos pràctics i utilització de tests i entrevistes.

 

Dirigit

Professionals dels serveis de prevenció de riscos laborals.

 

Objectius

L’any 2005 es va posar en marxa en les convocatòries MIR un examen de salut a l'aspirant abans d'ingressar en l'especialitat escollida per tal de conèixer que, efectivament, està en condicions d'exercir la seva feina. Aquest taller proporciona els recursos i les eines per fer de l’aplicació d’aquesta normativa un instrument que millori la qualitat de la preparació dels nostres futurs especialistes, n’eviti interpretacions alarmants i afavoreixi una visió integradora de la salut psiquiàtrica.

 

Programa

Docents

Fitxa tècnica

Modalitat
Presencial / en Streaming
Curs complet
Versió imprimible