Curs autoformatiu per a tutors de residents

Nombrosos estudis alerten que la residència és un període que pot comportar un alt nivell d’estrès. Depenent dels factors ambientals i de la vulnerabilitat personal que hi conflueixin, l’equilibri psicològic del resident i el seu procés formatiu poden quedar afectats.

El tutor, com a professional que és a prop del resident i responsable de seguir el seu procés d’aprenentatge, sovint és receptor dels seus problemes i inquietuds i es planteja quina actitud ha de prendre i com ha d’actuar. En alguns casos la valoració de la situació i la presa de decisions no és senzilla i, fins i tot, pot sobrepassar el seu àmbit competencial.

Aquest curs on line s’adreça als tutors que s’inicien en aquest rol per tal que coneguin els factors relacionats amb l’estrès del resident i les eines bàsiques i els recursos existents per tal de poder orientar-lo en un desenvolupament professional més saludable.

 

 

Objectius

  • Conèixer els principals factors relacionats amb l'estrès i el malestar psicològic en la professió mèdica i especialment durant la residència.
  • Adquirir les bases per a una relació tutor-resident que ajudi a la prevenció i gestió de l'estrès en el resident.
  • Oferir eines bàsiques i conèixer els recursos existents per al maneig de situacions crítiques.

 

Continguts

  • Els metges i la seva pròpia salut. Factors que poden afavorir l'estrès en el resident. Dades sobre la salut dels MIR a Catalunya.
  • L'abordatge de la salut en la relació tutor-resident. L'entrevista inicial. L'actitud del tutor.
  • Com actuar en casos difícils. Recursos assistencials, disciplinaris i docents. El paper del tutor i de la comissió de docència. La funció dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. El programa PAIMM.

 

Aquesta activitat ha estat ACREDITADA pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 0,7 crèdits (09/023491-MD del 15/10/18 al 14/10/19).

 

Si estàs interessat, accedeix a l'Aula de Salut i Benestar.