Nous estudis sobre la salut dels farmacèutics i dels veterinaris

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i la Fundació hem constituït dos grups de treball per dur a terme estudis sobre la salut, estils de vida i condicions de treball d’aquests col·lectius.

Ambdós grups de treball estan treballant en l’adaptació del qüestionari als factors de risc psicosocial específics de la seva professió i en la cerca de mecenatge per dur-los a terme.