Tema 1: Promoció de la salut i la resiliència en els estudiants de medicina

Els estudiants de medicina tenen molts factors de risc que incideixen en el seu nivel d’estrès: els primers contactes amb pacients, els exàmens, estar lluny de la familia i els amics… La major part de presentacions orals entorn aquest topic han estat sobre les conclusions a les que s’ha arribat en estudis realitzats entre estudiants i residents de diferents països i que recomanen que es prenguin mesures urgents en el canvi en el curriculum de les universitats, incorporant continguts relacionats amb temes més emocionals i ètics, com la relació metge-pacient o habilitats més enllà de les científico-tècniques, com ara les comunicatives. També es van presentar programes de suport psicològic a estudiants o estudis que demostraven que la pràctica d’activitat física està relacionada amb una millor salut mental entre els estudiants i residents.
Enllaç a les ponències i tallers.

 

Further information: