La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils?

Description

Les conductes i actituds del resident a la feina no sempre responen a les expectativesdel tutor i de la institució: trobem que alguns residents s’angoixen massa; o be que espreocupen poc; altres que “s’equequeigen” de la feina o que prenen actituds litigants....Com podem abordar aquestes situacions? Fins on arriba el rol del tutor? Com a tutors,podem ajudar a formar professionals competents i saludables?

 

Metodology:

La metodologia serà fonamentalment participativa, amb aportacions teòriques sobre els conceptes i pautes per a la comunicació, exercicis de role playing i discussió de les experiències dels participants.

 

To

Tutors i responsables docents

 

Objectives

  • Adquirir habilitats de tutoria per a gestionar situacions conflictives dels residents i amb els residents.
  • Conèixer els recursos existents i els procediments necessaris per gestionar els casos difícils dins de la unitat docent

 

Program

El sentit de la tasca tutorial en el context de la organització assistencial. Situacionsdifícils en la relació tutor-resident: desmotivació; ansietat; conductes disruptives;malaltia mental. Habilitats per a millorar la relació tutorial en situacions difícils.Recursos assistencials i recursos legals. Pautes organizatives per a la gestió de casosdifícils.

 

Teachers

Dra. Montserrat Plana Fernàndez. Metgessa, psicoterapeuta, Máster en clínica i salutmental (UB). Consultora Post grau adquisició d’habilitats en grup: lideratge,consultoria i direcció de la vida laboral, a les organitzacions, (UPF) Col·laboradoradocent de la Fundació Galatea.

Maria Pau González Gómez de Olmedo. Doctora en Psicologia. Especialista enClínica. Consultora en lideratge, grups i organitzacions. Coordinadora de formació dela Fundació Galatea.

Cristina Abadia Castelló. Metgessa del Treball, Cap d’Unitat de Salut Laboral.Consorci Sanitari de Terrassa. Postgrau mediació de conflictes en organitzacions desalut. Formadora gestió emocional en l’àmbit sanitari.

 

 

More information:  La relació tutor-resident 2019

Data sheet

Modality
Presencial / en Streaming
Duration
4,5 hores
Language
Català
Places
20
Full course
Printable version