Fundació Galatea

Enquesta de salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers a Catalunya

Qüestionari on line - versió CATALÀ

A través d'aquest enllaç pot accedir al qüestionari electrònic. Les seves respostes aniran automàticament a una base de dades gestionada per l'equip tècnic de la Fundació Galatea.

 

Cuestionario on line - versión ESPAÑOL

A través de este enlace puede acceder al cuestionario electrónico. Sus respuestas irán automáticamente a una base de datos gestionada por el equipo técnico de la Fundación Galatea.

 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Galatea, està realitzant un estudi sobre la salut de les infermeres i infermers, per promoure la seva salut i benestar. Esperem que els seus resultats puguin contribuir a proposar mesures que permetin abordar millores en l'exercici de la professió.

 

Objectius

  • Obtenir informació sobre la salut, els estils de vida i les conductes relacionades amb la salut, així com les condicions de treball de les infermeres i infermers a Catalunya.
  • Conèixer la prevalença de malestar psicològic, desgast emocional i conductes de salut de les infermeres i infermers a Catalunya.
  • Conèixer les condicions de treball que més incideixen a generar estrès en les infermeres i infermers i que són susceptibles de modificació.

 

Metodologia

Aquest estudi es basa en la realització d'una enquesta dirigida a les infermeres i infermers, amb un qüestionari d'uns 20 minuts de durada.

 

Confidencialitat

Tot el procés és absolutament confidencial. És pràcticament impossible saber qui envia el qüestionari. La informació de les dades d'identificació de les infermeres i infermers està totalment dissociada de les respostes que donin al qüestionari. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya facilita el contacte amb els professionals, però les respostes al qüestionari les rep directament la Fundació Galatea, que no pot identificar de cap manera a qui pertanyen.

 

Publicació de resultats

Els resultats de l'estudi seran publicats en aquesta mateixa pàgina web (a principis de 2016). Els professionals que vulguin ser avisats quan estiguin disponibles o rebre la publicació en paper poden sol·licitar-ho, juntament amb les seves dades de localització, a fgalatea@fgalatea.org.

 

Contacte per ampliar informació

Telèfons i persones de contacte

Lucía Baranda, 649 096 552, fgalatea@fgalatea.org

Responsable de la recollida d’informació

 

Anna Mitjans, 935 678 856, fgalatea@fgalatea.org

Coordinadora de programes de la Fundació Galatea