Presentació de l'Estudi sobre la salut dels pediatres

L’estudi descriu i analitza els resultats d’una enquesta realitzada a 1.028 pediatres que exerceixen la medicina clínica a Espanya, tant del sector públic com privat. Ha comptat amb l’assessorament i suport de la Societat Catalana de Pediatria i amb el patrocini de Laboratoris Ordesa.

Els resultats es presenten en vuit apartats: característiques sociodemogràfiques dels pediatres, estructura familiar i treball domèstic, la situació laboral i l’exercici professional, estils i hàbits de vida relacionats amb la salut, estat de salut, ús de serveis sanitaris, medicació i pràctiques preventives, i valoració de l’exercici professional i la relació amb els pacients. També s’ha analitzat com està afectant la crisi econòmica a aquest col·lectiu i els pacients que atenen i les seves famílies.
Accediu a l'estudi en el següent enllaç:

 

Más información: