Estudis sobre la salut dels professionals sanitaris: infermeres, farmacèutics i veterinaris

Fins el 2014 s’han desenvolupat estudis sobre la salut, estils de vida i condicions de treball dels metges (residents, estudiants, determinades especialitats...), però volem fer un pas endavant i tenir eines per dissenyar també activitats de promoció de la salut entre les infermeres i infermers, els farmacèutics i els veterinaris de Catalunya. Seran les primeres dades sobre salut, hàbits sanitaris i d’estil de vida que es disposaran al nostre país d’aquestes professions.

La Fundació signarà un conveni de col·laboració amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, un altre amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i un altre amb el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Ja s’han posat en marxa grups de treball per adaptar el qüestionari a les condicions de treball de cada professió. També s’incorporaran aspectes relacionats amb com els ha afectat la crisi econòmica.