La petjada de salut dels metges

El Dr. Peter Anderson va ser l’encarregat de dur a terme la conferència inaugural, titulada “The health footprint of a healthy doctor”. El Dr. Anderson és metge de família i especialista en salut pública. Va crear i dirigir la primera unitat de promoció de la salut a atenció primària a UK. Ha treballat per la OMS i ha estat assessor de la Comissió Europea. Ha desenvolupat el concepte “petjada de salut” que es pot aplicar als individus a l’igual que la petjada de carboni. A la seva presentació va explicar què poden fer els metges per millorar la seva pròpia petjada de salut i així construir la pròpia resiliència, promoure la salut i prevenir malalties.
Conclusions
La petjada de salut explica qui i què fa que el dany causat per substàncies addictives:
1. Una comprensió ecològica del consum humà de drogues facilita una àmplia gamma de solucions per reduir els danys que va més enllà de "guerres", l'etiquetatge i l'estigmatització de les persones.
2. Una comprensió toxicològica de les drogues que els éssers humans utilitzen facilita una gamma de solucions per a la reducció de la potència i dels sistemes de subministrament més segures que redueixin el dany.
3. Una comprensió política de la influència dels productors de drogues facilita una gamma de solucions per a re-dissenyar els actuals sistemes econòmics i polítics, orientats al curt termini i a favor de la salut sostenible (i entorns).
4. La petjada de salut pot ajudar a impulsar el canvi a través de la identificació de qui ha de rendir comptes i la seva responsabilitat per la pèrdua d'anys de vida saludable.

 

Más información: