Tema 2: Resiliència dels professionals en un sistema de salut canviant

La segona part del congrés es va dedicar a la resiliència dels professionals en un sistema de salut canviant. La crisi econòmica està afectant els pressupostos dels sistemes sanitaris. Les dificultats econòmiques dels pacients, les condicions de treball dels professionals sanitaris i els seus salaris tenen efectes en la resiliència dels professionals sanitaris. Les organitzacions han de buscar-hi solucions i també cal ajudar els professionals amb programes per prevenir el burnout entre els professionals. “Doctors sans tindran pacients sans”, va ser una de les idees d’aquesta part de la jornada.
S’han compartit estudis d’arreu d’Europa sobre els factors de risc als que s’afronten els professionals sanitaris i els factors protectors que faciliten que els professionals construexin la seva resiliència i afrontin l’exercici de la professió de forma més saludable.

Enllaç a les ponències i tallers.

 

Más información: