(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?

Àgora Galatea

La pandèmia COVID-19 ha provocat una situació d'altíssima pressió per als professionals de la salut i ha generat canvis en el funcionament social, organitzatiu i professional. Fa mesos que estem experimentant realitats molt diferents a les que fins ara estàvem habituats. Hem tingut vivències que ens han generat dolor, impotència, dubtes o que simplement, no sabem com descriure. Lluny de l'escenari de control que es volia, veiem com la pandèmia continua i cal mantenir la guàrdia davant un futur que afecta de ple a la nostra professió.

Àgora Galatea és una opció molt diferent de l'oferta de formació o assistencial de la Fundació: es configura com un espai telemàtic, pensat per a la intervenció entre iguals i en el qual els professionals de la salut de tota mena podem parlar i escoltar, compartir experiències i emocions, reflexions que ens ajudin a afrontar la nova realitat amb una mirada oberta i orientada cap a un concepte ampli i positiu de salut, entesa aquesta com a recurs necessari per a l'exercici professional en el medi laboral.

La reflexió conjunta sobre la base de l'experiència, el diàleg i la identificació dels recursos disponibles són eines fonamentals per a enfortir l'eficàcia col·lectiva, el suport social i la capacitat d'incidir en la transformació i millora de la realitat.

Les sessions, desenvolupades a través de videoconferència i de 90 minuts cadascuna d'elles, són conduïdes per professionals de la Fundació Galatea.

La participació a les sessions és voluntària, pot ser puntual i sense cap compromís de continuïtat. 25 participants com a màxim.

 

Intervencions

Trobaràs totes les sessions a l'agenda.

Accés a l'agenda