(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Avís legal

La Fundació Galatea

Avís Legal

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el domini www.fgalatea.org és propietat de la Fundació Galatea, Fundació Privada, domiciliada a Passeig de la Bonanova 47 de Barcelona.

L’any 2001 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  va crear la Fundació Galatea amb la finalitat de promoure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, amb l’ànim d’anar incorporant més professions sanitàries: infermeria, veterinària, farmàcia amb la finalitat última de garantir millor la salut de la població que atenen.

El portal www.fgalatea.org té caràcter informatiu sobre la estructura i composició de la Fundació, el seu patronat i òrgans de govern i pretén, també, ser un instrument de difusió dels seus programes assistencials i de prevenció i promoció de la salut.

 

Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que, si escau, puguin restar restringits o siguin de subscripció.

L'usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les condicions d'ús, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts (textos, imatges, interactius, material audiovisual) les marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal són propietat de la Fundació o de tercers que hagin autoritzat el seu ús, i poden estar protegits, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright.

Els usuaris del web estan autoritzats a accedir a tota la informació del portal, però està prohibida la reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de la Fundació.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Limitació de Responsabilitat

La Fundació declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Així mateix, no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi.

Així mateix, no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

La Fundació es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades per la Fundació Galatea, Fundació Privada, amb la finalitat de prestar-li tots aquells serveis i gestions que siguin necessaris en el marc dels programes assistencials de prevenció i promoció de la salut gestionats per la Fundació Galatea que donen suport especialitzat als professionals de la salut amb malalties mentals i/o conductes addictives així com per a realitzar un seguiment del seu tractament i evolució assistencial, accedint a la seva història clínica, si és el cas, en el marc dels programes assistencials de la Fundació Galatea.

L'usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les, amb l'objectiu de que puguin ser tractades amb les finalitats esmentades.

El responsable del tractament és la Fundació Galatea, Fundació Privada, amb CIF G-62515713 i domicili en Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona.

Les dades personals podran ser comunicades a Serra de Vilana SA, en cas d’existir una derivació a la Clínica Galatea, amb la finalitat de prestar-li els serveis assistencials necessaris en el marc dels programes gestionats per la Fundació Galatea.

Les dades personals facilitades es conservaran durant el termini necessari per atendre, en cada cas, la petició de serveis sol·licitada per l’usuari. Cas que l’usuari sol·liciti l’acolliment a un programa de la Fundació Galatea i faciliti dades de salut, aquestes es conservaran durant 15 anys en virtut de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

L’ usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament  FUNDACIÓ GALATEA, FUNDACIÓ PRIVADA, per correu (Passeig Bonanova 47 08017 de Barcelona) o per email (dadespersonals). La Fundació Galatea disposa de Delegat en Protecció de Dades (dpo) Pot, també, presentar reclamació davant l’autoritat en protecció de dades competent.

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona. Prèviament, la Fundació i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.    

 

Avís de complementarietat de la informació publicada

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s'ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.