(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Recerca

Què fem?

Recerca

La Fundació Galatea és un referent en la generació i difusió de coneixement sobre la salut dels professionals de la salut i promovem l'intercanvi d'experiències en programes d'atenció i promoció de la salut en fòrums internacionals.
A través de la realització de treballs de recerca es millora el coneixement de l'estat de salut dels nostres col·lectius professionals. Aquests treballs són la base a partir de la qual dissenyem els serveis assistencials i de promoció del benestar i la qualitat de vida que millor s’hi ajusten.