(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Qui som

La Fundació
 • PresidentDr. Miquel Vilardell Tarrés
  Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • SecretariSr. Ignasi Pidevall Borrell
  Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Vocals Ramon Aiguadé Aiguadé
  Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

  Dr. Alejandro Andreu Lope
  Fundació Mutual Mèdica de Catalunya i Balears

  Dr. José Pedro Bamala Zuriguel
  Col·legi de Metges de Lleida

  Dr. Manuel Carasol Ferrer
  Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

  Sra. Núria Carrera Comes
  Col·legi de Treball Social de Catalunya

  Dr. Lluís Esteve Balagué
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Dra. Paola Galbany Estragués
  Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona

  Dra. Encarnación Gómez Gambia
  Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona

  Sra. Marta Legido Mateo
  Col·legi de Veterinaris de Barcelona

  Dr. Ramon Masvidal Calpe
  Col·legi Oficial de Metges de Girona

  Dr. Guillermo Mattioli Jacobs
  Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

  Dra. Sònia Miravet Jiménez
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Dr. Ignacio Orce Satrústegui
  Assistència Sanitària Col·legial

  Sra. Sílvia Pallàs Satué
  Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

  Sr. German Pareja Pané
  Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

  Dra. Maria Romeu Labayen
  Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona

  Dr. Gustavo Tolchinsky Wiesen
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Dra. Silvia Zamora Mestre
  Col·legi de Metges de Barcelona