(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Què és?

La Fundació Galatea

Presentació

La Fundació Galatea va ser creada l'any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, arran de l'experiència del Programa d'Atenció al Metge Malalt (PAIMM), per vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia i treball social) i conseqüentment garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.
Els professionals de la salut, per la naturalesa del seu exercici, s'enfronten a factors de risc psicosocial (pressió assistencial, necessitat de prendre decisions que afecten la vida dels pacients, necessitat d'estar actualitzat constantment, organitzacions complexes, equips multidisciplinars...). Aquests factors, si no es gestionen de forma adient, poden provocar que molts d'ells, tinguin síndromes d'esgotament físic i mental, estrès emocional, depressió així com d'altres problemes psicològics. Per aquest motiu, la Fundació du a terme moltes iniciatives per fer front als factors de risc que afecten la pràctica de les professions vinculades a l'àmbit de la salut.

Objectius

  • Promoure estils de vida saludables entre els professionals de la salut.
  • Aconseguir la rehabilitació i reinserció laboral dels professionals de la salut amb problemes de salut mental i addiccions amb la finalitat última de garantir la qualitat assistencial als ciutadans.