(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?
Els nostres serveis assistencials són gratuïts per a tots els professionals que formen part del sistema de salut i els estudiants de Medicina. Podràs accedir a través de la Unitat d’Acollida, que tractarà el teu cas de forma totalment confidencial i t’adreçarà al recurs més adient segons les teves necessitats.

Individual

Donem suport individual als professionals de la salut que presenten malestar emocional, malalties mentals i/o conductes addictives. Des de la Unitat d’Acollida es derivarà al professional al servei més adequat a les seves necessitats. Coneix els nostres testimonis

Col·lectiva

Més enllà de l’atenció individual, psiquiàtrica i/o psicològica, des de la Fundació Galatea oferim atenció col·lectiva quan el treball en grup al voltant d’una determinada situació pot ser beneficiosa per la persona que hi participi i també per a la dinámica del mateix grup. Aquesta atenció s’ofereix en diferents formats segons la situació i la podem concretar en intervencions en: