(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?

Intervencions en grups, equips i organitzacions

Les intervencions de suport per a grups, equips i organitzacions s'emmarquen en el context d'un espai relacional d'intercanvi entre professionals, enfocat a identificar, reforçar i augmentar els recursos i les estratègies, individuals i col·lectives, per al desenvolupament d'un funcionament organitzatiu i relacional saludable.

La metodologia de treball contempla quatre dimensions diferenciades:

  • La dimensió individual: necessària per a millorar la contribució de cada professional en la construcció d'un escenari de treball saludable, en el marc específic de cada organització.
  • La dimensió de grup: el comportament dels membres d'un grup només té sentit si es contempla en el context del grup de què formen part.
  • La dimensió d'equip: grup i equip no són sinònims i aquesta diferència constitueix un aspecte bàsic per al disseny i desenvolupament de les intervencions.
  • El context organitzatiu: la salut i la malaltia no es donen en el buit, sinó en els escenaris d'interrelació de les persones, que treballen a unes institucions amb una cultura, estructura organitzativa, etc., que condicionen el comportament individual i col·lectiu.

La intervenció s'orienta a l'aprenentatge i al desenvolupament de competències, d'acord amb la reflexió sobre la pròpia experiència, la identificació dels recursos existents i les possibles estratègies d'actuacions.