(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?

Col·lectiva

Més enllà de l’atenció individual, psiquiàtrica i/o psicològica, des de la Fundació Galatea oferim atenció col·lectiva quan el treball en grup al voltant d’una determinada situació pot ser beneficiosa per la persona que hi participi i també per a la dinámica del mateix grup. Aquesta atenció s’ofereix en diferents formats segons la situació i la podem concretar en intervencions en:Coneix els nostres testimonis

2023 © Fundació Galatea. Tots els drets reservats.