(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?

Grups terapèutics

Els grups terapèutics són grups de suport emocional amb intervenció continuada que es plantegen com un servei d’intervenció amb orientació terapèutica, però que, en determinades circumstàncies pot requerir també l’entrenament d’algunes habilitats específiques, adreçada a professionals que estan subjectes a situacions d’alt impacte emocional i relacions assistencials que tenen una potencialitat elevada d’afectar al seu estat psicològic.

L’etiologia del malestar dels professionals és multifactorial i els elements de relació interpersonal, els relacionats amb l’organització del treball i de la dinàmica institucional sempre estan presents implícita o explícitament. Per aquest raó, el perfil competencial dels professionals de la Fundació Galatea que cobreixen aquest tipus d’intervencions és complex i inclou diferent tipus d’experteses: clínica, en gestió de dinàmiques grupals i en acompanyament a processos de canvi personal, grupal i organitzacional.

El contingut i desenvolupament de les sessions s’ajustaran a les característiques i necessitats de cada grup.