(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

La salut dels residents i dels estudiants de ciències de la salut

La residència és una etapa de desenvolupament professional i personal. A més d’adquirir nous coneixements i habilitats tècniques, aquest període formatiu també significa fer front a situacions intenses amb els companys, els pacients i amb un mateix, com ara prendre decisions clíniques, integrar-se en equips de treball multidisciplinaris, moure’s en un sistema sanitari complex, comunicar-se de forma efectiva o conciliar la vida professional amb la personal.