(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils?

Descripció

Les conductes i actituds del resident a la feina no sempre responen a les expectativesdel tutor i de la institució: trobem que alguns residents s’angoixen massa; o be que espreocupen poc; altres que “s’equequeigen” de la feina o que prenen actituds litigants....Com podem abordar aquestes situacions? Fins on arriba el rol del tutor? Com a tutors,podem ajudar a formar professionals competents i saludables?
 
Metodologia:
La metodologia serà fonamentalment participativa, amb aportacions teòriques sobre els conceptes i pautes per a la comunicació, exercicis de role playing i discussió de les experiències dels participants.

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Presencial / Webinar
Dates i durada
4, 5 hores
Places
20

2023 © Fundació Galatea. Tots els drets reservats.