(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Transparència

La Fundació Galatea

Transparència

La Fundació Galatea actua amb criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència consolidant, així, un model propi que cerca sinergies amb altres institucions i corporacions professionals amb les quals col·labora.

Aquest apartat es publica d'acord amb els requeriments que, en matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública que incorpora la Llei 19/2014 de 29 de desembre, i el Decret 8/2021 de 9 de febrer que la desenvolupa així com la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.