(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Qui som?

La Fundació
Dr. Miquel Vilardell

Presidència

Dr. Miquel Vilardell

President del Patronat

L'any 2001 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va crear la Fundació Galatea amb la finalitat de promoure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, amb l'ànim d'anar incorporant més professions sanitàries: de seguida es van incloure les infermeres i més recentment, els veterinaris, farmacèutics, odontòlegs, psicòlegs i treballadors socials amb la finalitat última de garantir millor la salut de la població que atenen.

Aquestes professions tenen un fort compromís social, amb grans pressions de tota mena que poden arribar a alterar l'estat anímic i l'equilibri psicoemocional dels que en formen part, però paradoxalment no tenen prou cura de la seva pròpia salut, tal com aconsellen de fer als seus pacients.