(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?

Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS)

Què es el SEPS?

El Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut dona resposta a una problemàtica concreta dels professionals de la salut, que aborda no tant sols els trastorns mentals, sinó el malestar emocional lligat a l'exercici de la professió.

El SEPS atén a professionals de la salut (PS) amb problemes emocionals en els quals la influència del context laboral té un protagonisme important. Ara bé, per ser atès, no necessàriament el malestar ha de tenir un origen laboral.

El SEPS s'emmarca dins la política de confidencialitat que és criteri essencial per a la Fundació Galatea.

A qui va dirigit?

 • A professionals de la salut que expressen dificultat per gestionar l’estrès perllongat, produït per l’activitat laboral i que manifesten símptomes com ansietat, apatia, irritabilitat, desbordament, despersonalització..., que fan referència a la síndrome de burnout.
 • A professionals de la salut que explícitament demanden ajuda pel maneig de la gestió de la sobrecàrrega de l’activitat assistencial.
 • A professionals de la salut afectats per patiment psicosocial: dol patològic, ruptures, migracions, rol de cuidador familiar...
 • A professionals de la salut amb malestar emocional com a resultat d’haver patit una denúncia per presumpta mala praxi. En el cas dels metges en aplicació del Protocol del CoMB d’Atenció al Professional com a Segona Víctima.
 • A professionals de la salut amb necessitat de suport per gestionar l’impacte emocional resultant d’haver participat en l’atenció i aplicació de sol·licituds d’eutanàsia per part dels seus pacients.

Què ofereix el SEPS?

Amb l’objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida del PS, s’utilitzaran totes les modalitats d’intervenció que es considerin més eficients, en una doble vessant:

 • Per al professional:
  • Individual
  • De parella
  • Familiar
  • Grupal
  • De mediació
 • Per a l’organització:
  • Programes de millora de la gestió emocional per a professionals per evitar el burnout.
  • Caps com a “gestors de les emocions”.
  • Les organitzacions com a centres “Saludables”.
SEPS

Com accedir-hi

Accés al servei: des de la nostra Unitat d'Acollida rebem, acollim i adrecem al professional en situació de patiment emocional als diferents experts (psicòlegs i psicoterapeutes) de la Fundació Galatea que, en el termini més breu possible, hi connectaran a través de la nostra plataforma d'atenció on line (o per telèfon si no fos possible l'accés). Servei gratuït per als professionals de la salut dels col·legis que formen part del patronat de la Fundació Galatea.

Telèfon: 93 567 88 56.

Els nostres terapeutes

Contacte

2023 © Fundació Galatea. Tots els drets reservats.