(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Assistència

Què fem?

Servei d'Atenció Psicològica Individual

Què es el Servei d'Atenció Psicològica Individual?

El Servei d'Atenció Psicològica Individual dona resposta a una problemàtica concreta dels professionals de la salut, que aborda no tant sols els trastorns mentals, sinó el malestar emocional lligat a l'exercici de la professió.

El Servei d'Atenció Psicològica Individual atén tant presencialment com telemàticament a professionals de la salut i de l’àmbit social amb problemes emocionals, en els quals la influència del context laboral té un protagonisme important. Ara bé, per ser atès, no necessàriament el malestar ha de tenir un origen laboral.

El Servei d'Atenció Psicològica Individual s'emmarca dins la política de confidencialitat que és criteri essencial per a la Fundació Galatea.

El servei és gratuït per als professionals de la salut i l’àmbit social dels col·legis que formen part del patronat de Fundació Galatea.

A qui va dirigit?

  • A professionals de la salut que expressen dificultat per gestionar l’estrès perllongat, produït per l’activitat laboral i que manifesten símptomes com ansietat, apatia, irritabilitat, desbordament, despersonalització..., que fan referència a la síndrome de burnout.
  • A professionals de la salut que explícitament demanen ajuda pel maneig de la gestió de la sobrecàrrega de l’activitat assistencial.
  • A professionals de la salut afectats per patiment psicosocial: dol patològic, ruptures, migracions, rol de cuidador familiar...
  • A professionals de la salut amb malestar emocional com a resultat d’haver patit una denúncia per presumpta mala praxi. En el cas dels metges, en aplicació del Protocol del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) d’Atenció al Professional com a Segona Víctima.
  • A professionals de la salut amb necessitat de suport per gestionar l’impacte emocional resultant d’haver participat en l’atenció i aplicació de sol·licituds d’eutanàsia per part dels seus pacients.

 

Servei d'Atenció Psicològica Individual

Com accedir-hi

Des de la nostra Unitat d'Acollida rebem, acollim i adrecem al professional en situació de patiment emocional als diferents experts (psicòlegs i psicoterapeutes) de la Fundació Galatea que, en el termini més breu possible, hi connectaran a través de la nostra plataforma d'atenció on line (o per telèfon si no fos possible l'accés).

Horari d’atenció

De dilluns a dijous de 9 a 18 hores i divendres de 9 a 15 hores

Contacte

Telèfon: 93 567 88 56 / 900 670 777.
fgalatea

 

Els nostres terapeutes

Contacte