(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Caixa de recursos

Què fem?

Per a comprendre´ns i ajudar-nos

Reflexions sobre l'atenció psicològica

Recursos per retrobar la calma i asserenar-nos

Recursos produits i compartits per professionals que no han estat publicats

*Aquests materials han estat cedits per companys i companyes que, de forma generosa, posen a dispocisció de tothom el seu treball. Es prega respectar l'autoria i fer -ne un bon ús.