Caixa de recursos

LA GESTIÓ DE LA INCERTESA I DE LA DIFICULTAT

RECOMANACIONS i PROPOSTES D’ACTUACIÓ

 


*Aquest material ha estat cedit per companys i companyes que, de forma generosa, posen a dispocisció de tothom el seu treball. Es prega respectar l'autoria i fer-ne un bon ús.


*Aquest material ha estat cedit per companys i companyes que, de forma generosa, posen a dispocisció de tothom el seu treball. Es prega respectar l'autoria i fer-ne un bon ús.


*Aquest material ha estat cedit per companys i companyes que, de forma generosa, posen a dispocisció de tothom el seu treball. Es prega respectar l'autoria i fer-ne un bon ús.