Caixa de recursos

LA GESTIÓ DE LA INCERTESA I DE LA DIFICULTAT

PER A COMPRENDRE´NS I AJUDAR-NOS

 


*Aquests materials han estat cedits per companys i companyes que, de forma generosa, posen a dispocisció de tothom el seu treball. Es prega respectar l'autoria i fer -ne un bon ús.