(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

Gestió positiva de conflictes en serveis de salut

Descripció

A conseqüència de la crisi produïda per la pandèmia de la Covid-19, els professionals de la salut i de l'àmbit social afronten situacions sense precedents, de gran impacte emocional i altíssima pressió assistencial.

En alguns casos, el malestar i les conseqüències de l'estrès es tradueixen en dificultats de relació entre els col·laboradors dels equips de la seu assistencial, i entre aquests i els ciutadans. Quan les necessitats, els desitjos, els objectius o els comportaments d'una part no coincideixen amb les expectatives de l'altra, sorgeix el conflicte.

Aquesta aparició de conflictes relacionals produeix un important desgast en els professionals i col·laboradors, dificultant mantenir els estàndards de la qualitat assistencial. En aquestes circumstàncies, les competències de comunicació interpersonal i de gestió de conflictes son no només necessàries per garantir la consecució d’objectius de qualitat de servei, sinó també per protegir la salut dels integrants dels equips.

L’expressió “gestió positiva de conflictes” avarca conceptes, tècniques i procediments enfocats tant a la prevenció com a la gestió d’aquests i del malestar que comporten, sense deixar de costat la consideració de les conductes disfuncionals que es generen en els equips. Aquestes eines no garanteixen solucions extraordinàries; tanmateix, obren vies alternatives per afrontar les situacions conflictives de manera més saludable i augmenten les possibilitats d’aconseguir resultats més satisfactoris.

Metodologia:

Les sessions es fan de forma telemàtica, incorpora metodologies actives i promou la participació. Es fomenta l’aprenentatge a partir de la reflexió sobre la pràctica, promovent l’intercanvi de coneixements i d’experiències entre els participants.

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Presencial / Webinar
Dates i durada
Places
20