(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

Les reunions de treball com a eina bàsica per a l'efectivitat i el benestar dels professionals

Descripció

Els escenaris de treball, les condicions en què aquest es desenvolupa i les relacions interpersonals entre els diferents actors, són factors que actuen com a determinants socials de la salut dels professionals. 

Un component fonamental en les competències de direcció i també del lideratge saludable dels equips, és la capacitat per a crear situacions i generar recursos que permetin la realització de la tasca dels professionals de forma efectiva i satisfactòria

Aquestes sessions formatives tenen com a objectiu ajudar als professionals amb responsabilitats de coordinació o direcció a augmentar les seves competències per a fer de les reunions de treball una eina d’efectivitat i benestar dels professionals dels seus equips i, per tant, de millora en la qualitat de servei de les organitzacions de salut

 

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Presencial / Webinar
Places
25