(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

Preservació del sentit de dignitat a través del to de les cures

Descripció

Tot i que la dignitat és considerada un tret intrínsec a l'ésser humà, gaudeix d'un component subjectiu que està estretament vinculat a l'experiència viscuda. És sobre aquesta dimensió subjectiva de la dignitat que l'equip del Càncer Care of Manitoba (Canadà), del doctor Harvey Chochinov, va realitzar una investigació dels resultats de la qual va emergir un model d'atenció eficaç basat en la preservació del sentit de dignitat, que aporta idees que es poden tenir en compte en l'àmbit de la pràctica clínica.

Així, aquesta formació pretén afavorir l’adquisició de coneixements i eines en relació a una atenció i to de la cura que promogui la preservació del sentit de dignitat dels pacients i els seus familiars, amb un impacte positiu en el tracte i la qualitat assistencial i en la satisfacció i el sentit del treball en els professionals.

 

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Presencial
Dates i durada
Dues parts de cinc hores - 5 i 12 de juliol de 9 a 14 hores (10 hores en total. És obligatori assistir a ambdues sessions)
Lloc
Espai Galatea
Places
30