Lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables

L’objectiu d’aquesta activitat formativa és proporcionar espais comuns de reflexió i aprenentatge que contribueixin al desenvolupament i millora de les competències dels professionals de la salut amb responsabilitats de coordinació o direcció.

La proposta planteja diferents continguts, focalitzats en els conceptes i competències necessàries pel lideratge, orientat a la qualitat assistencial i el benestar dels professionals.

Objectius:
 Oferir un espai per a la reflexió, el debat i l’aprenentatge sobre la funció de lideratge en el context sanitari actual.
 Identificar els principals factors relacionats amb la qualitat assistencial i el benestar dels professionals i els equips.
 Potenciar el creixement personal i professional.

Continguts:
 Conceptes, estils i models de lideratge.
 Contracte psicològic i rol directiu a l’àmbit sanitari.
 Lideratge, motivació i qualitat assistencial.
 Lideratge, compromís i benestar dels professionals.
 Pla de desenvolupament personal.

 

Metodologia:

La metodologia de treball és activa i participativa. L’orientació del treball és potenciadora i té com a objectiu que els professionals puguin aplicar els aprenentatges a la seva realitat quotidiana.
El material inclou un document amb pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament personal a realitzar pels professionals, en base als continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

 

A qui s'adreça:

Professionals sanitaris amb càrrecs de coordinació o direcció.

 

Lloc: i data: A petició del centre sol·licitant.
A petició del centre sol·licitant

Properes edicions previstes 2019; al COEC: 7 febrer, al COMB: 8 març, 14 juny i 8 de novembre. Inscriu-t'hi a través de cada col·legi

Durada: 8 hores en sessió de matí i tarda.

Seminari acreditat amb 1,4 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries

 

Més informació:  Lideratge