Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional

Promoció de la salut a la feina

Descripció

Està demostrat que les professions amb un gran component vocacional i de servei, com ara totes les de l’àmbit de la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional.

El compromís personal i social que caracteritza la identitat dels professionals de la salut, és una factor que pot actuar com a font fonamental de satisfacció i benestar. Però quan la complexitat és molt elevada, les demandes de la tasca excessives i l’equilibri necessari entre l’esforç i la recompensa es trenca; aquest compromís pot esdevenir un factor de risc per a la salut dels professionals i, per tant, per la qualitat de la seva feina i per l’atenció als ciutadans.

Les formes individuals de situar-se en la realitat laboral són també en gran part, determinants del grau de benestar en l’exercici de la feina. Per aconseguir un bon ajust, és necessària la comprensió de l’entorn com a sistema i el desenvolupament de recursos i habilitats en l’esfera emocional i relacional.

Aquest curs on line pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional. Es tracta que els professionals puguin transferir els aprenentatges a l’exercici i la vivència professional i, per tant millorar la seva capacitat adaptativa i la seva qualitat en l’atenció als ciutadans.

 

Dirigit

Curs online adreçat a tots els professionals del sector salut i social.

 

Objectius

Objectius Generals:

  • Millorar els recursos i les habilitats pel desenvolupament professional saludable.
  • Oferir un espai per l’aprenentatge i la reflexió sobre els factors psicosocials implicats en el continu de salut – malaltia.

Objectius específics:

  • Identificar els principals factors relacionats amb la salut mental laboral.
  • Conèixer els principals conceptes relacionats amb l’estrès i el desgast professional.
  • Potenciar els recursos d’afrontament adaptatiu dels alumnes, davant les situacions generadores d’estrès.
  • Identificar aspectes bàsics per a dissenyar un pla de desenvolupament personal i professional.

 

Programa

Mòdul 1. L’estrès, la salut i el benestar professional

Mòdul 2. La naturalesa de les emocions

Mòdul 3. De l’emoció a l’acció intel·ligent

Mòdul 4. Del pensament a l’acció

 

Docents

Equip de disseny

Autoria: Maria Pau González Gómez de Olmedo.

Coordinació: Anna Mitjans

Revisió: Cristina Abadia, Enric Llavayol, Montserrat Plana

Revisió tècnica: Marta Anglès

Producció: Unió Consorci i Formació

 

 

Accés al curs:

Aula de Salut i Benestar.

 

Fitxa tècnica

Modalitat
Online
Durada
8 hores
Idioma
Català
Lloc:
A l'Aula de Salut i Benestar.
Curs complet
Versió imprimible