Els programes assistencials donen suport als professionals de la salut amb malalties mentals i/o conductes addictives. Els col·lectius que s'atenen són: medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia i treball social. Podeu consultar el programa específic per a cada col·lectiu. Tots ells utilitzen la cartera de serveis de la Clínica Galatea.

PAIMM

Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt.

RETORN

Programa d'atenció a infermeres i infermers.

ASSÍS

Programa d'atenció al veterinari malalt.

ITACA

Programa d'atenció al farmacèutic malalt.

SUPORTS

Programa d'atenció a treballadors/es socials.

PSYQUE

Programa d'atenció al psicòleg malalt.

APOL·LÒNIA

Programa d'atenció a l'odontòleg malalt.