No hi ha publicacions disponibles

 • La salut del MIR: de la teoria a la pràctica
  Descripció: Les seqüències que trobareu en aquest DVD són una mostra de les diverses realitats que els residents viuen com a generadores de malestar, en els diferents moments i àmbits de la seva formació. Els residents expressen les seves percepcions i les seves pròpies formes de fer front als aspectes que se’ls fan més difícils en aquesta etapa. Les expressions dels residents són contrastades amb unes observacions fetes per un tutor, que aporta un punt de vista diferent a les vivències dels residents.

  Tot i que les persones que apareixen a la pel•lícula són actors, el contingut de la mateixa s’ha elaborat a partir de les inquietuds i opinions que els residents van aportar en un grup focal organitzat ad-hoc per la creació del guió. També s’hi reflecteixen el recull d’aportacions fetes per residents i tutors que han participat en les diferents edicions dels Tallers per a un exercici professional més saludable del programa sobre La Salut del MIR que organitza la Fundació Galatea en els centres sanitaris docents.

  L’objectiu d‘aquesta filmació és promoure un debat responsable i formatiu en el qual es pugui ajudar als residents a:

  - Identificar i compartir les dificultats i les fonts d’estrès laboral que més habitualment els afecten.
  - Sensibilitzar-los respecte a la importància de que el professional tingui cura de la pròpia salut i tenir una orientació sobre de les maneres d’aconseguir-ho.

  Quan i com utilitzar aquest DVD?

  Aquest material està pensat per ser utilitzat com a element complementari a sessions informatives o de formació, com a punt de partida per a un debat o informació posterior sobre la salut dels professionals. Especialment indicat en:

  - Les sessions d’acollida als residents nous que organitzen les Unitats Docents.
  - Les sessions o tallers de formació i sensibilització de tutors i residents sobre la cura de la pròpia salut.  Més informació:  Ens el podeu sol·licitar per correu electrònic a fgalatea@fgalatea.org