• La salut i el benestar dels professionals sanitaris en l'entorn laboral.Guia de bones pràctiques per a institucions, equips i professionals
  Més informació:  Accés a la guia en format pdf
 • Els professionals de la medicina davant la jubilació. Percepcions, actituds i perspectives que ajuden a millorar l’entrada en una nova etapa vital.
  Més informació:  accés a la guia en format PDF
 • Guia per als serveis de prevenció de riscos laborals
  Més informació:  accés a la guia en format PDF
 • Guia per a tutors i professionals dels centres sanitaris docents
  Més informació:  accés a la guia en format PDF
 • Conferència de J. Firth-Cozens: Conferència realitzada per la professora Jenny Firth-Cozens´, realitzada a Barcelona el 10 de juny de 2003
  Més informació:  accés a la conferència en format PDF

No hi ha publicacions disponibles

 • Vídeo per l'acollida dels residents
  Descripció: Aquest vídeo pretén sensibilitzar els residents sobre la importància de la cura de la pròpia salut amb algunes valuoses recomanacions per afrontar amb èxit aquesta nova etapa. Preparar-se per a l’exercici professional no és només assolir l’excel·lència tècnica, sinó també l’equilibri personal necessari per fer-ho saludablement. El resident s’incorpora al dia a dia del sistema sanitari i viu directament l’impacte de la realitat (pacients difícils, guàrdies intenses, presa de decisions, dilemes ètics, dificultats de comunicació ...) i, de vegades, es troba sense les eines necessàries per a afrontar-la.

  Més informació:  Enllaç al vídeo
 • La salut del MIR: de la teoria a la pràctica
  Descripció: Les seqüències que trobareu en aquest DVD són una mostra de les diverses realitats que els residents viuen com a generadores de malestar, en els diferents moments i àmbits de la seva formació. Els residents expressen les seves percepcions i les seves pròpies formes de fer front als aspectes que se’ls fan més difícils en aquesta etapa. Les expressions dels residents són contrastades amb unes observacions fetes per un tutor, que aporta un punt de vista diferent a les vivències dels residents.

  Tot i que les persones que apareixen a la pel·lícula són actors, el contingut de la mateixa s’ha elaborat a partir de les inquietuds i opinions que els residents van aportar en un grup focal organitzat ad-hoc per la creació del guió. També s’hi reflecteixen el recull d’aportacions fetes per residents i tutors que han participat en les diferents edicions dels Tallers per a un exercici professional més saludable del programa sobre La Salut del MIR que organitza la Fundació Galatea en els centres sanitaris docents.

  L’objectiu d‘aquesta filmació és promoure un debat responsable i formatiu en el qual es pugui ajudar als residents a:

  - Identificar i compartir les dificultats i les fonts d’estrès laboral que més habitualment els afecten.
  - Sensibilitzar-los respecte a la importància de que el professional tingui cura de la pròpia salut i tenir una orientació sobre de les maneres d’aconseguir-ho.

  Quan i com utilitzar aquest DVD?

  Aquest material està pensat per ser utilitzat com a element complementari a sessions informatives o de formació, com a punt de partida per a un debat o informació posterior sobre la salut dels professionals. Especialment indicat en:

  - Les sessions d’acollida als residents nous que organitzen les Unitats Docents.
  - Les sessions o tallers de formació i sensibilització de tutors i residents sobre la cura de la pròpia salut.


  Més informació:  enllaç al vídeo