Dr. Miquel Vilardell
President del Patronat

Col. 5711 - Col·legi de Metges de Barcelona

L'any 2001 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va crear la Fundació Galatea amb la finalitat de promoure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, amb l'ànim d'anar incorporant més professions sanitàries: de seguida es van incloure les infermeres i més recentment, els veterinaris, farmacèutics, odontòlegs, psicòlegs i treballadors socials amb la finalitat última de garantir millor la salut de la població que atenen.

Aquestes professions tenen un fort compromís social, amb grans pressions de tota mena que poden arribar a alterar l'estat anímic i l'equilibri psicoemocional dels que en formen part, però paradoxalment no tenen prou cura de la seva pròpia salut, tal com aconsellen de fer als seus pacients.

Sr. Antoni Calvo Lopez
Director

Ja fa més de 20 anys que donem atenció als professionals de la salut amb trastorns mentals i/o addictius a Catalunya i a la resta de l'Estat. Com a punta de llança, va ser el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), posteriorment el Programa RETORN adreçat a les infermeres i els infermers malalts i, més tard, amb la creació de la Fundació Galatea des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, es consolidava encara més l'objectiu de vetllar per la salut i la qualitat de vida dels professionals de la salut generalitzant la creació dels programes respectius amb el mateix objectiu.

Aquesta consolidació prové de la constatació de tot un seguit de factors, de diferent naturalesa, que poden posar en qüestió no solament la salut d'aquests professionals sinó també la seva praxi i, per tant, la salut i el benestar de la població a la qual presten atenció.

 • President:
  Dr. Miquel Vilardell Tarrés
  Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 • Secretari:
  Sr. Ignasi Pidevall Borrell
  Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 • Vocals:
  Sr. Ramon Aiguadé Aiguadé
  Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

  Dr. Alejandro Andreu Lope
  Fundació Mutual Mèdica de Catalunya i Balears

  Dr. Josep M. Benet Martí
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Sra. Núria Carrera Comes
  Col·legi de Treball Social de Catalunya

  Sr. Joan Conesa Garrido
  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona

  Dra. Gràcia Ferrer Codinachs
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Dr. Antoni Gómez Jiménez
  Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

  Sr. Albert Granero Lázaro
  Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona

  Dra. Maria Irigoyen Otiñano
  Col·legi Oficial de Metges de Lleida

  Sra. Marta Legido Mateo
  Col·legi de Veterinaris de Barcelona

  Dr. Frederic Mallol Miron
  Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

  Dr. Ramon Masvidal Calpe
  Col·legi Oficial de Metges de Girona

  Dr. Ignacio Orce Satrústegui
  Assistència Sanitària Col·legial

  Sr. Xavier Prat Borrell
  Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

  Dr. Marc Soler Fàbregas
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Dr. Gustavo Tolchinsky Wiesen
  Col·legi de Metges de Barcelona

  Sr. Albert Tort Sisó
  Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona

  Dr. Josep Vilajoana Celaya
  Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

  Dra. Silvia Zamora Mestre
  Col·legi de Metges de Barcelona