Actualitat

La Fundació

Gestió emocional en temps de pandèmia: l'equip de treball, factor de protecció

Gestió emocional en temps de pandèmia

Treballar en equip pot ser un factor de protecció del desgast professional, però per tal que això passi cal que tots els integrats de l’equip s’impliquin per construir un escenari emocionalment sostenible. Això vol dir que l’equip de treball ha de funcionar de forma eficient i saludable. Tal com explica Maria Teresa Mata, psicòloga i psicoterapeuta, en aquesta nova càpsula de Gestió emocional en temps de pandèmia, també és molt important tenir una doble mirada: cap a les necessitats individuals i cap a les de l’equip, sent conscients que ambdues es retroalimenten.

Aquest escenari emocionalment sostenible es construeix sota un paraigua gran i potent i que està preparat per resistir tempestes molt fortes: la cohesió. Aquest element protector, al seu temps, està format per múltiples varetes, com ara:

  • Comunicació assertiva i empàtica
  • Compromís
  • Confiança recíproca
  • Objectius clars i definits

La cohesió és un sentiment que empodera els membres de l’equip i que els hi recorda quin és el seu paper dins del grup. Sentir-se integrat en l’equip de treball és bàsic per seguir motivat en el lloc de feina. De fet, quan tots aquests elements no es donen els integrants de l’equip poden caure en un estat de desmotivació i apatia que els desconnecti i aparti del grup.

Què podem fer des de l’àmbit individual per vetllar pel bon funcionament de l’equip? El més important és detectar i apartar aquells pensaments negatius que ens fan desconnectar de la resta de membres de l’equip. De la mateixa manera, és molt important que col·lectivament es continuïn treballant i fomentat els elements que abans hem esmentat per seguir formant un equip de treball cohesionat, saludable i eficient.

Més informació

Compartir:

2021 © Fundació Galatea. Tots els drets reservats.