(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Actualitat

La Fundació

La Fundació Galatea presenta el segon estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en la salut i l’exercici de la professió dels metges i metgesses a Espanya

Fundació Galatea presenta el seu segon estudi sobre l'impacte de la Covid-19

La Fundació Galatea ha presentat aquest dimecres el seu segon estudi Repercussions de la COVID sobre la salut i l'exercici de la professió dels metges i metgesses d'Espanya – 2022, que ha realitzat en col·laboració amb Fundación para la Protección Social de l’Organización Médica Colegial i Fundació Mutual Mèdica.

L’estudi ha consistit en una enquesta online que han respost 4.304 metges espanyols de totes les comunitats autònomes entre novembre de 2022 i febrer de 2023, i posa de manifest que la salut de la professió mèdica no ha millorat després de la pandèmia.

El document és la segona part de l'estudi amb el mateix nom que es va publicar fa més d'un any i recollia dades de juliol a octubre de 2020. En aquella primera enquesta ja es va observar que l'estat de salut dels metges espanyols havia empitjorat durant la primera onada de la Covid i que, un cop superada aquesta, els indicadors de salut no s'havien recuperat en relació amb el període anterior a la pandèmia. Ara, amb aquesta nova enquesta, es constata que l’estat de salut dels metges és similar a l’observat en aquell moment o, en alguns casos, inclús pitjor.

Empitjorament de les condicions laborals

Les dades de l’estudi apunten que el malestar i els problemes de salut dels metges espanyols en el moment actual són atribuïbles no tant a la situació viscuda en la pandèmia sinó al clima laboral. Per tant, els seus problemes de salut s'associen a l'empitjorament de les seves condicions laborals, basades fonamentalment en l'excés d'hores de treball, la sobrecàrrega de feina, la sensació d'estar sobrepassats i la dificultat de desconnectar durant el temps d'oci.

Els professionals d'Atenció Primària i els que tenen contractes interins o temporals són els que presenten pitjors indicadors de salut i un 75% del total dels enquestats consideren que la seva càrrega de treball actual és superior o molt superior a la que tenien abans de la pandèmia.

Augmenta la utilització de serveis d'atenció a la salut mental entre la professió mèdica

En part a conseqüència d’aquesta situació, la utilització de serveis d'atenció a la salut mental entre la professió mèdica s’ha incrementat considerablement.

Un 60% dels metges són usuaris reals o potencials d'aquests serveis el 2022 (davant el 24% el 2020). Aquests coincideixen a més amb els grups que presenten pitjors condicions laborals, pitjors indicadors de salut i una major percepció de no sentir-se valorats pel seu entorn professional. És a dir, els professionals més joves, on la feminització és alta, que són els que més visiten, han visitat o visitarien aquest tipus de centres de suport.

Informació relacionada:
  • Accedeix a les dades referentes a Catalunya, aquí.
  • Accedeix a les dades referents a Espanya i a la nota de premsa conjunta de Fundació Galatea, Fundación para la Protección Social de l’Organización Médica Colegial i Fundació Mutual Mèdica, aquí.

Més informació

Compartir:

2023 © Fundació Galatea. Tots els drets reservats.