(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Actualitat

La Fundació

NewsGalatea Especial amb recursos per a promoure la salut dels residents

news especial residents

L’exercici professional a l’àmbit de la salut sovint comporta l’exposició a diferents situacions generadores d’estrès. Per factors de diversa naturalesa, els professionals en període de residència poden ser especialment vulnerables a aquesta realitat. Els tutors i responsables docents acompanyen i assessoren els residents en tota aquesta etapa, motiu pel qual acostumen a ser receptors immediats del malestar que pateixen, i es plantegen quina actitud han de prendre i com han d’actuar.

Ara, amb l'inici de la residència per a molts nous professionals, és un bon moment per recordar que davant d'aquesta problemàtica, Fundació Galatea ofereix diversos recursos per fer-hi front. Alguns d'aquests estan destinats als mateixos residents de medicina, infermeria, farmàcia i psicologia, d’altres estan pensats perquè els seus tutors sàpiguen com orientar-los de la millor manera, i també n’hi ha d’útils per a tots dos perfils. 

És per això que aquest mes de juny la Fundació ha publicat una NewGalatea Especial amb tots els recursos dels quals disposa per a vetllar per al benestar dels residents i que afrontin aquesta enriquidora etapa de la manera més saludable. Es pot consultar aquí

Més informació

Compartir: