(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Actualitat

La Fundació

Prop de 800 professionals de la salut han estat atesos pel servei de telesuport psicològic que presta la Fundació Galatea per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19

telesuport
 • Des de la seva posada en marxa, a l’inici de la pandèmia, una xarxa del voltant de 50 psicòlegs ha efectuat quasi 3.000 intervencions per tractar situacions d’angoixa, estrès, patiment emocional, esgotament, etc.
 • La majoria de les consultes provenen de metges (35%) i de professionals d’infermeria (34%). Les dones són, amb diferència, les que més s’adrecen al servei (86%).
 • A partir de l’1 d’octubre es manté el servei, amb nou horari: de dilluns a divendres de 9h a 21h.


El servei de telesuport psicològic que la Fundació Galatea per als professionals de l’àmbit de la salut des de l’inici de l’emergència sanitària originada per la pandèmia de COVID-19 ha atès, en aquest més de mig any, 786 usuaris i ha efectuat 2.930 intervencions (prop de 4 intervencions de mitjana per cada usuari (3,8)). Els professionals de tot l’Estat han pogut accedir a aquest servei a través del telèfon 900 670 777 tots els dies de la setmana, en horari de 9 a 22 hores. A partir de l’1 d’octubre es manté el servei amb un nou horari: de dilluns a divendres de 9h a 21h.

L’objectiu ha estat donar resposta a preocupacions i pors dels professionals, que es manifesten sovint amb ansietat, estrès, angoixa i, fins i tot, depressió. Mitjançant aquest servei telemàtic d’àmplia disponibilitat i a través d’una xarxa de 48 psicòlegs, s’ha pretès proporcionar l’acompanyament que aquests professionals necessiten en uns moments tan complexos. El servei s’ha ofert per videoconferència, amb sessions de 30 minuts, tenint en compte que es tracta d’intervencions psicològiques gens convencionals, donades les circumstàncies excepcionals.

El servei de telesuport psicològic, a disposició dels professionals de la salut i l’àmbit social, ha comptat amb el finançament i l’impuls de la Fundació Bancària La Caixa i amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat i dels Consells Generals de Col·legis de Metges, d’Infermeria i de Psicòlegs, així com amb el suport d’Almirall, la King Baudouin Foundation i l’Ajuntament de Barcelona.

Metges i personal d’infermeria són els professionals que més estan utilitzant el servei i suposen el 35% i el 34%, respectivament, dels usuaris. El personal auxiliar d’infermeria representa el 12% de les consultes; els educadors socials i les treballadores socials, el 7%; els psicòlegs, el 2%; els farmacèutics, l’1% i els odontòlegs, un altre 1% (la resta correspon a d’altres professionals del sector). Les dones en són les principals usuàries i suposen el 86% del total. D’altra banda, la mitjana d’edat del personal que demana ajuda és de 43,25 anys. La franja que acumula més consultes és la de 41 a 50 anys (31%), seguida de la de 31 a 40 anys (24%) i la de més de 50 (19%).

Des de l’inici de l’emergència sanitària, els professionals de la salut estan fent front a una situació excepcional, que genera una tensió emocional que sobrepassa, de molt, l’habitual. Aquests són alguns dels factors que han generat o encara generen més estrès en els professionals:

 • No estan preparats per a la realitat amb què es troben.
 • En un període molt curt, han canviat els seus paràmetres de referència.
 • Els recursos materials i professionals, així com les possibilitats terapèutiques són limitats.
 • La presa de decisions complexes és més freqüent.
 • Risc de contagi, d'aïllament o quarantena (propi i de persones properes).
 • Manca de material de protecció per evitar el contagi.
 • Canvis de rol, d’equips, de lloc de treball.
 • Gran incertesa sobre l’evolució de la situació i les seves conseqüències en tots els àmbits de la societat.
 • Intensa tensió emocional, acompanyada de sentiments d’impotència i malestar.
 • Gestió complexa de la mort dels pacients.


Intervencions amb equips

A banda del servei de telesuport individual adreçat als professionals, la Fundació Galatea també ha posat a disposició dels equips assistencials un programa d’intervencions dissenyades per a grups, en el qual ja han participat més de 700 professionals de diversos centres. Amb la pandèmia, molts equips assistencials s’han trencat, s’han hagut de redistribuir professionals en funció de les necessitats, hi ha hagut canvis de funcions, canvis d’espais de treball, noves incorporacions, etc. És per això que la iniciativa de la Fundació Galatea parteix del plantejament que la repercussió de l’emergència i de la crisi actuals no afecta tan sols de manera individual els professionals, sinó que hi ha també una afectació col·lectiva, enmig d’un escenari d’incertesa, que fa necessari un treball grupal de recomposició.

Més informació

Compartir: