(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Agenda

Fitxa activitat

La comunicació en la gestió positiva de conflictes

La comunicació en la gestió de conflictes juga un paper protagonista fonamental. És la competència clau per a dur a terme les negociacions inherents a trobar eventualment una solució al conflicte de què es tracti. El coneixement i la capacitat de fer un ús conscient i savi del llenguatge, així com d'eines i tècniques comunicatives específiques, són recursos indispensables per a gestionar qualsevol conflicte propi o aliè, és a dir, situacions conflictives de les quals s'és protagonista, o altres en les quals s'intervé per a gestionar-les sense ser part directament involucrada en el conflicte.

En l'àmbit de la gestió de conflictes, la comunicació verbal i no verbal no sols constitueixen canals per a l'expressió de les emocions, sinó també mitjans per a gestionar-les amb el propòsit d'aconseguir una resolució de la situació conflictiva.

L'especificitat en l'ús del vocabulari, la precisió en la formulació de preguntes, la claredat en la construcció de les proposicions, la minuciositat en l'expressió, l'atenció en l'escolta, tot col·laborarà a una gestió de conflictes més efectiva.

Informació relacionada

gestio conflictes fg
  • Data i hora: 12 d’abril 2024 9:30-14:00 hores
  • Lloc:Espai Galatea
    Carrer de Craywinckel, 12
    Barcelona
  • Organitzador:Fundació Galatea
  • Contacte:

2023 © Fundació Galatea. Tots els drets reservats.