(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

Autocura en acció

Descripció

Les persones que exerceixen professions "d'ajuda" o que es dediquen a cuidar els altres, com ara professionals de la salut, de l'àmbit residencial o cuidadors formals, estan exposats a situacions que en moltes ocasions poden generar una gran frustració, així com un important desgast físic i psicològic i un alt impacte emocional

A més de formar-se per adquirir els coneixements necessaris per exercir de forma rigorosa la seva professió, en l'actualitat molts estudis indiquen que comptar amb recursos personals, eines i espais d'autocura pot afavorir la prevenció del burnout i el desgast per empatia. Alguns factors que poden ajudar a reduir les possibilitats de patir aquestes síndromes són el desenvolupament de l'autoconciència (atenció plena o mindfulness) i d'una actitud amorosa cap a un mateix i cap al seu entorn (actitud compassiva). D'aquesta manera, s'afavoreix una major capacitat per implicar-se amb els usuaris i es redueix el risc de patir estrès. 

L'actitud dels professionals que s'enfronten a situacions d'impacte pot modular la qualitat de l'atenció que ofereixen. L'assistència a tallers (formació i supervisió) de manera continuada afavoreix la modulació de l'estrès i de les pròpies emocions, tot permetent atendre de forma més eficaç l'usuari i promovent l'autocura del professional. 

A més, la circulació de cures dins de l'equip i el suport mutu entre els seus integrants també afavoreix la consciència en les interaccions (relació amb pacients i familiars, entre els membres de l'equip i/o amb les institucions) augmenta el sentiment de pertinença i l'expressió de la cohesió grupal

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Presencial
Dates i durada
Dues parts de quatre hores - 2 i 9 de febrer de 2024, de 10-14h / 24 i 31 de maig de 2024, de 10-14h
Lloc
Auditori de l'Espai Galatea. Carrer de Craywinckel, 12. Barcelona