(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

Desenvolupem l’empatia en la pràctica professional. Curs autoformatiu

Descripció

L’empatia és considerada la base per a una comunicació efectiva i una de les habilitats socials més significatives per al desenvolupament dels éssers humans.

Dins el sistema de salut l’empatia és fonamental en la pràctica clínica, millora la precisió diagnòstica, la satisfacció, l’adherència del pacient al tractament i fomenta el desenvolupament d’hàbits saludables, i alhora redueix el malestar psicològic i les complicacions. Esdevé per tant, imprescindible per a una relació d’ajuda entre el pacient-família- professional de la salut.

Aquesta activitat formativa pretén promoure l’empatia entre els professionals, ja que les competències relacionals i emocionals actuen com a factors protectors per a la seva salut mental del personal de la salut, humanitza l’atenció i garanteix una bona praxis i qualitat assistencial envers els ciutadans. Aquests objectius estan en línia amb la missió de la Fundació Galatea. El curs inclou exercicis pràctics i dinàmics per promoure l’autoreflexió i l’aprenentatge, així com tests autoavaluatius.


Activitat acreditada dins els període 07/07/2024 al 06/07/2025 pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0,6 crèdits (09/037629-MD). Es calcula una dedicació de 4 hores. El curs s’ha de finalitzar en el període màxim de 2 setmanes.

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Online, autoformatiu
Dates i durada
Aquest curs s’ofereix a l’Aula Salut i Benestar de la Fundació Galatea.