(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Formació

Què fem?

Habilitats de comunicació: efectivitat terapèutica i salut professional

Descripció

La tasca dels professionals de la salut es realitza sempre en escenaris interpersonals als quals les habilitats de comunicació esdevenen un ingredient essencial de la competència dels professionals. La competència per la comunicació interpersonal inclou la dimensió del "saber" (coneixements), el "saber fer" (habilitats), el "poder fer” (recursos), el "voler fer" (motivacions) i el "saber estar" (actituds). Els comportaments que es deriven d’aquesta competència es relacionen amb l’eficàcia terapèutica, la capacitat de desenvolupament i la salut dels professionals.

Així, aquest tipus d’habilitats són necessàries per millorar la qualitat assistencial i l’efectivitat terapèutica, però també són bàsiques per l’exercici saludable de la professió i el bon funcionament dels equips de treball. L’alta demanda emocional de la tasca i la complexitat de l’escenari de treball, on sovint les necessitats, els desitjos, els objectius o els comportaments d’uns protagonistes no coincideixen i poden obstaculitzar la realització de les expectatives d’altres, són realitats consubstancials a l’aparició de conflictes interpersonals. Quan els conflictes no es poden gestionar de forma positiva, produeixen un important desgast dels professionals i dificulten la qualitat assistencial.
 
Metodologia:

Metodologia activa i participativa. Es busca l’aprenentatge mitjançant l’acció i la posterior reflexió i conceptualització. La metodologia combina exposicions conceptuals, entrenament pràctic d’habilitats, anàlisi, reflexió, debat i disseny d’actuacions en relació amb casos reals. Es promou l’intercanvi de coneixements, experiències i feedback entre els participants, així com la reflexió individual i de grup. S’incorporen pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

FITXA TÈCNICA

Modalitat
Presencial / Webinar
Dates i durada
6 hores
Places
20