Habilitats de comunicació: efectivitat terapèutica i salut professional

La tasca dels professionals de la salut es realitza sempre en escenaris interpersonals als quals les habilitats de comunicació esdevenen un ingredient essencial de la competència dels professionals. La competència per la comunicació interpersonal inclou la dimensió del "saber" (coneixements), el "saber fer" (habilitats), el "poder fer” (recursos), el "voler fer" (motivacions) i el "saber estar" (actituds). Els comportaments que es deriven d’aquesta competència es relacionen amb l’eficàcia terapèutica, la capacitat de desenvolupament i la salut dels professionals.

Així, aquest tipus d’habilitats són necessàries per millorar la qualitat assistencial i l’efectivitat terapèutica, però també són bàsiques per l’exercici saludable de la professió i el bon funcionament dels equips de treball. L’alta demanda emocional de la tasca i la complexitat de l’escenari de treball, on sovint les necessitats, els desitjos, els objectius o els comportaments d’uns protagonistes no coincideixen i poden obstaculitzar la realització de les expectatives d’altres, són realitats consubstancials a l’aparició de conflictes interpersonals. Quan els conflictes no es poden gestionar de forma positiva, produeixen un important desgast dels professionals i dificulten la qualitat assistencial.

Objectius
 Conèixer la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional.
 Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat en la comunicació interpersonal.
 Millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional.
 Augmentar la competència per afrontar situacions difícils presents en l’exercici professional.
 Augmentar la competència per a la gestió positiva dels conflictes.

 

Metodologia:

Metodologia activa i participativa. Es busca l’aprenentatge mitjançant l’acció i la posterior reflexió i conceptualització.
La metodologia combina exposicions conceptuals, entrenament pràctic d’habilitats, anàlisi, reflexió, debat i disseny d’actuacions en relació amb casos reals. Es promou l’intercanvi de coneixements, experiències i feedback entre els participants, així com la reflexió individual i de grup.
S’incorporen pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

 

A qui s'adreça:

Tant els recursos metodològics, com alguns continguts específics, estan dissenyats en funció de les necessitats del col·lectiu de la salut a qui va adreçat el seminari en cada cas, de manera que siguin fàcilment transferibles a la pràctica professional.

 

Durada: El seminari s’estructura en tres mòduls de quatre hores que es poden adaptar als diferents requeriments horaris.

 

Realitzat a :

Properes edicions:
COMB, 8, 15 i 22 de maig de 9 a 13.30h
COEC, 24, 31 maig i 7 de juny 16-20h
COFB, 6, 13 i 20 juny 9.30-14h

 

 

Més informació:  Habilitats de comunicació: efectivitat terapèutica i salut professional