La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils?