(0034) 93 567 88 56 | fgalatea

Agenda

Inscripció activitat

La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils? (11 DE JUNY)

Les conductes i actituds del resident no sempre responen a les expectatives del tutor i de la institució: alguns manifesten dificultats per adaptar-se a les exigències del treball, altres ens expressen el seu malestar davant situacions d’alt impacte o condicions del treball, altres presenten desmotivació o es mostren poc implicats en la tasca i l’aprenentatge, etc... Com podem abordar aquestes situacions? Fins on arriba el rol del tutor? Com a tutors, podem ajudar a formar professionals competents i saludables?

Formació impartida amb el suport d'Almirall.

Informació relacionada

No hi ha places per l'event sol·licitat.